• T6. Th5 24th, 2024

Dịch vụ công FRS

Nhanh,uy tín, an toàn, giá rẻ tại Hà Nội

Các loại giấy tờ

  • Home
  • HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TIẾNG ANH

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TIẾNG ANH

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ TIẾNG ANH Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Anh là Consular legalization là việc công nhận các giấy tờ, tài liệu. Bằng hình thức xác nhận…

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Hợp pháp hóa lãnh sự đăng ký kinh doanh. Là việc xác thực bằng hình thức: chữ ký, con dấu, tem…

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Hợp pháp hóa lãnh sự đăng ký kết hôn. Là việc xác thực bằng hình thức: chữ ký, con dấu, tem…

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ GIẤY KHAI SINH

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ GIẤY KHAI SINH Hợp pháp hóa lãnh sự giấy khai sinh là việc xác thực bằng hình thức: chữ ký, con dấu, tem lên giấy…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì? Để công dân Việt Nam đăng ký kết hôn với người nước ngoài, tại nước ngoài.…