• T6. Th7 12th, 2024

Dịch vụ công FRS

Nhanh,uy tín, an toàn, giá rẻ tại Hà Nội

QUY ĐỊNH, THỦ TỤC

  • Home
  • Quy định thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Quy định thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Quy định thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự Quy định thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự theo căn cứ sau đây: (Theo Thông…

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự như thế nào

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự được quy định sau đây (Theo Thông tư 01/2012/TT-BNG. Hướng dẫn…